(262) 323-6131

info@yimak.com.tr

Şirket Politikamız

Ana Sayfa»Şirket Politikamız

Şirket Politikamız :

-Şirketimizin ve müşterilerimizin uzun vadeli ve sürekli başarısında en etkili faktör olduğuna inandığımız hizmet kalitemizin üstünlüğünü sürekli kılmak.

-Şirketimizin vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirebilmek için, çağımızın teknolojik güçleri ile, firmamızın teknik birikimi ve tecrübesini en üst düzeyde kullanmak.

-Müşterilerimizin değişen, gelişen isteklerini karşılayacak ürünleri araştırmak, mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek için takım anlayışının oluşturduğu güç birliğini sürekli kılmak.

-Hizmet kalitesi ve güvenirliliğinin, insanların hayatı, yapıların ömrü ve kalitesi ile bağlantılı olduğunun bilinci ile çalışmak.

-Müşterilerimizle bütünleşerek, ürünlerimizin kullanıldığı projelere (yapılara) kaliteli ürün yanında, kaliteli mühendislik hizmeti de sunmak.

-Şirketimizin bütün maddi ve manevi kaynaklarını ve yeteneklerini , mükemmelliğe erişmek için sürekli canlı tutmak,tüm gücümüzü en iyi hizmet için seferber etmek.